14. dubna 2016

Seminář v Novém Městě na Moravě na téma Inkluzivní novela školského zákona

Dne 14. dubna 2016 uspořádala alinace Rodiče za inkluzi v Novém Městě na Moravě ve spolupráci s Portimo o.p.s.  seminář k tzv. inkluzivní novele školského zákona. Tématem semináře byly “Mýty a omyly o inkluzi ve veřejném prostoru”. Hlavním smyslem semináře bylo seznámit účastníky z řad rodičů, pedagogů z různých druhů škol i pracovníků poradenského sektoru se změnami, které tato novela přinese, reagovat na informace, které neodpovídají obsahu novely, ale hlavně dát účastníkům prostor pro prodiskutování jednotlivých dotazů či jednotlivých podtémat. Největší zájem byl o informace týkající se zájmu rodičů o  vzdělávání dětí s SVP v běžných školách, nebo naopak o zájmu rodičů o pokračování vzdělávání dítěte ve speciální škole. Velký zájem vzbudilo i téma změny statusu tzv. praktických škol. Účastníci projevili zájem nejen i o “návody” na konkrétní postupy v jednotlivých situacích, ale také o systémové informace týkajícíh se jednotlivých změn. Samotná diskuse svou délkou nakonec „předběhla” délku vlastní přednášky na semináři, což svědčí o potřebě diskuse o měnících se věcech.